Košík je prázdný.

Podmínky používání

Jak můžeme použít?

Naším hlavním cílem při shromažďování informací od vás je poskytnout vám efektivní a přizpůsobené zkušenosti při používání našich služeb. To nám umožňuje, aby posílily své on-line nakupování, a poskytování produktů a služeb, které odpovídají vašim konkrétním potřebám, a aby vaše používání našich webových stránek více uspokojující. Vaše informace v mnoha způsoby. Například jsme provádět interní výzkum na demografii, zájmy, a použití stránky Naše uživatele, aby lépe pochopit a služba vám. Můžeme také použít vaše informace poskytovat informace vám, že v některých případech, je zaměřena na vaše zájmy.


Jak chráníme vaše informace?

Naše webové stránky používá standardní průmyslové technologie a úsilí k zajištění důvěrnosti vašich osobních identifikovatelných informací. Patří mezi ně zabezpečené servery a firewally. Všechny uživatelských dat, které shromažďujeme jsou chráněny proti neoprávněnému přístupu. Pouze oprávnění zaměstnanci, kteří potřebují informace k vykonání určité práce umožněn přístup k těmto informacím.


Objednat Přijetí

Vezměte prosím na vědomí, že mohou existovat určité zakázky, které jsme schopni přijmout a musí se zrušit. Vyhrazujeme si právo na základě našeho vlastního uvážení, odmítnout nebo zrušit jakoukoli objednávku z jakéhokoli důvodu. Některé situace, které mohou vyústit ve vaší objednávce, že budou zrušeny zahrnovat omezení množství, jsou k dispozici pro nákup, nepřesnosti nebo chyby v produktu nebo cenové informace, nebo problémů identifikovaných naše oddělení vyhýbání úvěru a podvodům. Můžeme také vyžadovat další ověření a informace před přijetím libovolném pořadí. Budeme Vás kontaktovat, pokud všechny nebo část vaší objednávky je zrušena, nebo, je-li potřebné další informace, které mají přijímat objednávky.


Vyšší moc

Prodávající nenese odpovědnost za zpoždění při přepravě či nedodání zboží v důsledku války, zemětřesení, vážné povodně, požáru a jiným vyšší moci příčin budou dohodnuty oběma stranami. Nicméně, Prodávající je povinen radit Potřeby faxem / dálnopisu, ihned o této události a do čtrnácti dnů poté, zašle letecky do kupce pro jejich přijetí osvědčení vydané příslušnými orgány v místě, kde k nehodě dojde jako důkaz jeho , Za takových okolností Prodejci jsou však stále pod povinnost přijmout všechna nezbytná opatření k urychlení dodání zboží. V případě, že pozdní doručení přesáhne deset týdnů, musí Kupující má právo zrušit tuto smlouvu.


Generál

Tato smlouva představuje úplnou dohodu mezi stranami a nahrazuje všechny předchozí dohody a prohlášení mezi nimi. Nadpisy použité v těchto Podmínkách užívání, jsou pouze a v žádném případě definovat nebo omezit jejich rozsah sekce referenční účely. Pokud se některé z ustanovení této smlouvy je považováno za nevymahatelné z jakéhokoliv důvodu, bude takové ustanovení reformována pouze v rozsahu nezbytném, aby bylo vymahatelné a ostatní podmínky této smlouvy zůstávají v plné platnosti a účinnosti. Neschopnost společnosti jednat s ohledem na porušení této dohody vás i pro ostatní nepředstavuje výjimku a nesmí omezovat práva Společnosti v souvislosti s timto porušení nebo jakékoli následné porušení.